<!-- -->
وحیده عامل
مدیر

بنیانگذار و مدیر‌عامل مجموعه سلام روبی
طراح و مربی دوره‌های علوم کامپیوتر بدون کامپیوتر و برنامه نویسی کودک

<!-- -->
آذر مهاجر
مدیر

مدیر روابط عمومی
.....
...

<!-- -->
فاطمه دهباشی
مربی

مدیر اجرایی
.....
...

<!-- -->
سمیرا مرادی
مربی

مربی دوره‌های علوم کامپیوتر بدون کامپیوتر
مربی سلام روبی در مدارس مشهد
......

<!-- -->
سعیده عامل
مربی

مربی دوره‌های علوم کامپیوتر بدون کامپیوتر
مربی سلام روبی در مدارس مشهد
مربی برنامه نویسی کودک

<!-- -->
مریم خرمی
مربی

مربی دوره‌های علوم کامپیوتر بدون کامپوتر
مربی سلام روبی در مدارس نیشابور
......

<!-- -->
زهرا اسدی
مربی

مربی دوره‌های برنامه‌نویسی نوجوانان
مربی دوره‌های الگوریتم
......

<!-- -->
زینب آرین‌منش
مربی

مربی دوره‌های علوم کامپیوتر بدون کامپیوتر
مربی دوره‌های برنامه نویسی کودک
......

<!-- -->
هانیه صنعتی
مربی

مربی دوره طراحی کاراکتر و تصویر‌سازی با نرم‌افزار ایلاستریتور مربی دوره نقاشی دیجیتالی کودک و نوجوان

<!-- -->
مونا اصغری
مربی

مربی سلام روبی
مربی برنامه‌نویسی کودک
.....

<!-- -->
آزاده محمدی
مربی

مربی دوره های اسکرچ نوجوانان سلام روبی
......
...

<!-- -->
الهام داداشی
مربی

مربی دوره‌های علوم کامپیوتر بدون کامپیوتر
مربی دوره‌های برنامه نویسی کودک
......

<!-- -->
مرجان ربیعی
مربی

مربی دوره‌های علوم کامپیوتر بدون کامپیوتر
مربی دوره‌های برنامه نویسی کودک
......

<!-- -->
سیما سلطانپور
مربی

مدرس دوره بازی کدینگ
مدرس دوره سلام روبی در جزیره کیش
...

<!-- -->
فاطمه سازگار
مربی

مربی دوره های اسکرچ نوجوانان سلام روبی
......
...

<!-- -->
مریم فراهانی
مربی

مربی سلام روبی
مربی برنامه‌نویسی کودک
.....

<!-- -->
قدسیه خداداد
مربی

مربی سلام روبی
مربی برنامه‌نویسی کودک
.....

<!-- -->
الهام راوری
مربی

مربی سلام روبی
مربی برنامه‌نویسی کودک
.....

مشاوران
................

<!-- -->
محمد طاهری
مشاور

مشاور کسب و کار و برندینگ
.....
...

<!-- -->
فرشید توفیق
مشاور

مشاور تولید محتوا
.....
...

<!-- -->
مینو سادات حسینی
مشاور

مشاور روانشناسی کودک
...

اجرایی
................

<!-- -->
سامان وارسته
اجرایی

پشتیبان فنی سایت
.....
...